ČERVENÁ KNIHA KVĚTENY VYSOČINY

Červená Kniha je komentovaným přehledem vzácných a ohrožených druhů cévnatých rostlin Vysočiny. Doplněným o mapy rozšíření jednotlivých druhů.

ČERVENÁ KNIHA KVĚTENY VYSOČINY